مناقصه تأمین نیروی کارگری برای تولید و پرورش تخم نوغان، بهزراعی و تولید نهال توت بصورت حجمی ( نوبت 2 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در نظر دارد مناقصه عمومی پیمانکاری تأمین نیروی کارگری برای تولید و پرورش تخم نوغان کاشت داشت و برداشت نهال توت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۲۲۰۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار و بصورت حجمی به شرکتهای واجد صلاحیت که دارای مجوز فعالیت پیمانکاری از اداره تعاون استان گیلان در سال ۱۴۰۱ میباشند به مدت یکسال واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه ۱۴۵۶، اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام - پروفایل مناقصه گر موجود است.
شماره تماس ۳۳۶۶۳۰۹۱-۰۱۳ - ۳۳۶۰۵۶۶۴-۰۱۳


آدرس : رشت، جنب میدان گیل، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود

آخرین مهلت شرکت : 1401/10/24 17:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زنده گیری 8000 قلاده ای سگ های بلاصاحب پرسه زن
البرز / کرج
دامپروری و دامداری

عملیات زنده گیری 8000 قلاده ای سگ های بلاصاحب ( پرسه زن ) سطح شهر ...

مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز
مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش یک راس گاو ماده
خوزستان / رامهرمز
دامپروری و دامداری

فروش یک راس گاو مادهعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست
كرمان / بافت
دامپروری و دامداری

فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز
مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش یک راس گوساله نر
خوزستان / رامهرمز
دامپروری و دامداری

فروش یک راس گوساله نرعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست
كرمان / بافت
دامپروری و دامداری

فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست
كرمان / بافت
دامپروری و دامداری

فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست نوع برگزاری مزایده : مزایده ...