وزارت جهاد کشاورزی
دوشنبه : 1401/10/19

مناقصه تولید تخم نوغان والد P ( نوبت 2 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.
الف- موضوع مناقصه:
تولید تخم نوغان والد (P): پرورش تعداد 42 جعبه تخم نوغان اجداد (2P) و تولید تخم نوغان والد P به تعداد 1375 جعبه
-تولید تخم نوغان هیبرید ایرانی (F1): پرورش تعداد 780 جعبه تخم نوغان والد (P) و تولید تخم نوغان هیبرید ایرانی (F1) به تعداد 30000 جعبه
-پرورش و تولید 110 واریته از بانک ژن کرم ابریشم
تامین کنندگان متقاضی می‌بایست فایل اسناد مناقصه را در مهلت مقرر ابتدا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منعکس و همزمان پاکت الف (فیزیک ضمانتنامه) را به آدرس ذیل تحویل نمایند.
شماره تماس 43544566


آدرس : تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، وزارت جهادکشاورزی (ساختمان 8 طبقه)، طبقه سوم، اتاق 302 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)

آخرین مهلت شرکت : 1401/10/25 14:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.

اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول
فارس / شیراز
کشت و صنعت

خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول برای اداره کل ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول
فارس / شیراز
کشت و صنعت

خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول برای اداره کل ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران  نوشهر
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران نوشهر

مهلت شرکت

1403/03/21
مزایده احاله مدیریت و بهره وری طرح تجدیدنظر ایستگاههای تولید بذر مرتعی کجور
تهران / تهران
کشاورزی و دامپروری

شماره مزایده مرجع : 1437/20 عنوان مزایده : احاله مدیریت و بهره وری طرح ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول
فارس / شیراز
کشت و صنعت

خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول برای اداره کل ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول
فارس / شیراز
کشت و صنعت

خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول برای اداره کل ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول
فارس / شیراز
کشت و صنعت

خدمات فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول برای اداره کل ...