آگهی های بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه مواد شیمیایی

 فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد کاوه جنوب کیش

مهلت شرکت

1403/05/14
مناقصه تأمین سود مایع با خلوص 50 درصد
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد نسبت به تأمین سود مایع با ...

شرکت فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان

مهلت شرکت

1403/05/07
مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تزریقات و مواد شیمیایی
خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی

شرکت فولاد خوزستان در نظر دارد انجام فعالیت اجرایی ذیل را طبق شرح کار و ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت

مهلت شرکت

1403/05/17
مناقصه خرید تجهیزات دو مرحله ای کردن فرآیند تولید MTBE
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید تجهیزات دو مرحله ای ...

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

مهلت شرکت

1403/05/09
مناقصه خرید مواد شیمیایی
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) در نظر دارد خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله ...

شرکت پالایش گاز ایلام
شرکت پالایش گاز ایلام

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه خرید آنتی فوم SAG7133
ایلام / ایلام
مواد شیمیایی

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل ...

شرکت بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران
شرکت بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران

مهلت شرکت

1403/05/13
مناقصه خرید لیتیوم بروماید بر پایه مولیبدات
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب در نظر دارد مناقصه خرید لیتیوم بروماید بر ...

 فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد کاوه جنوب کیش

مهلت شرکت

1403/05/14
مناقصه تأمین اسید سولفوریک 95-97 درصد
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد نسبت به تأمین اسید سولفوریک 95-97 ...

شرکت تامین آب اصفهان صفه
شرکت تامین آب اصفهان صفه

مهلت شرکت

1403/05/16
مناقصه خرید 3 ردیف آند
اصفهان / اصفهان
مواد شیمیایی

شرکت تأمین آب اصفهان صفه در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ...

فروسیلیسیم خمین
فروسیلیسیم خمین

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه تامین و خرید 5000 تن سنگ سیلیس
مركزي / خمین
مواد شیمیایی

شرکت فروسیلیسیم خمین در نظر دارد جهت تامین و خرید 5000 تن سنگ سیلیس را ...

شرکت مدیریت تولید برق زرند
شرکت مدیریت تولید برق زرند

مهلت شرکت

1403/05/11
مناقصه خرید 30 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی
كرمان / زرند
مواد شیمیایی

شرکت مدیریت تولید برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومی ...

شرکت روغنکشی خرمشهر
شرکت روغنکشی خرمشهر

مهلت شرکت

1403/05/13
مزایده فروش 40،000 کیلوگرم 40 تن اسید چرب
تهران / ورامین
مواد شیمیایی

شرکت روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش 40,000 کیلوگرم (40 تن) ...

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

مهلت شرکت

1403/05/07
مناقصه خرید مواد شیمیایی
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) در نظر دارد خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله ...

شرکت کلر پارس
شرکت کلر پارس

مهلت شرکت

1403/05/14
مناقصه لیتیوم بروماید
آذربايجان شرقي / تبریز
مواد شیمیایی

شرکت کلر پارس (سهامی عام) در نظر دارد لیتیوم بروماید (لیتیوم بروماید پایه مولیبدات 55 ...

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

مهلت شرکت

1403/05/07
مناقصه خرید اقلام مندرج
همدان / همدان
مواد شیمیایی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خرید اقلام مندرج در جدول را از ...

شرکت پالایش نفت تهران
شرکت پالایش نفت تهران

مهلت شرکت

1403/05/16
مناقصه تامین آهک هیدراته
تهران / تهران
مواد شیمیایی

تامین آهک هیدراته برای کسب اطلاعات بیشتر و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به سایت ...

مجتمع صنعتی رجا شیمی
مجتمع صنعتی رجا شیمی

مهلت شرکت

1403/05/04
مناقصه 200 تن اسید اولئیک
تهران / تهران
مواد شیمیایی

صنایع شهدای رجا شیمی در نظر دارد 200 تن اسید اولئیک (با خلوص حداقل 68٪) ...

شرکت پتروشیمی جم پیلن
شرکت پتروشیمی جم پیلن

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه تأمین مواد شیمیایی
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ...

شرکت پتروشیمی جم پیلن
شرکت پتروشیمی جم پیلن

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن
تهران / تهران
مواد شیمیایی

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه مواد شیمیایی