آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه انواع کانکس و سازه پیش ساخته

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی ...
كرمان / بافت
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بافت علاقه ...

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی ...
كرمان / بافت
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بافت علاقه ...

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی ...
كرمان / بافت
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بافت علاقه ...

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی ...
كرمان / بافت
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

تهیه مصالح و بازگشایی،زیرسازی،روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی بافت علاقه ...

موسسه تحقیقات خاک و آب
موسسه تحقیقات خاک و آب

مهلت شرکت

1403/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامون عرصه موسسه تحقیقات خاک و آب
البرز / کرج
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

اجرای دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامون عرصه موسسه تحقیقات خاک و آب. بازدید الزامی می ...

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید میز اداری ال شکل
تهران / اسلام‌شهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز اداری ال شکل برای بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی اقلام و یا خدمات ...

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید میز اداری ال شکل
تهران / اسلام‌شهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز اداری ال شکل برای بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی اقلام و یا خدمات ...

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید میز اداری ال شکل
تهران / اسلام‌شهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز اداری ال شکل برای بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی اقلام و یا خدمات ...

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید فایل کشویی یا فایل کابینت
تهران / اسلام‌شهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید فایل کشویی یا فایل کابینت برای بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی اقلام و یا ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید میز مطالعه کتابخانه
خوزستان / مسجد سلیمان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز مطالعه کتابخانه برای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان اقلام و ...

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید موکت تافتینگ تافتد
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید موکت تافتینگ تافتد برای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی اقلام و یا خدمات ...

سازمان مدیریت بحران کشور
سازمان مدیریت بحران کشور

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید میز و میز و میز و میز و میز و میز و میز
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز و میز و میز و میز و میز و میز و میز برای ...

سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید صندلی اداری
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید صندلی اداری برای سازمان بنادر و دریانوردی اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید صندلی اداری
تهران / تهران
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید صندلی اداری برای سازمان بنادر و دریانوردی اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

شرکت مدیریت تولید برق زرند
شرکت مدیریت تولید برق زرند

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی
كرمان / زرند
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی برای شرکت مدیریت تولید برق زرند اقلام و یا ...

شهرداری ابهر استان زنجان
شهرداری ابهر استان زنجان

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید نیمکت پارک
زنجان / ابهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید نیمکت پارک برای شهرداری ابهر استان زنجان اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید صندلی مدیریتی
بوشهر / بوشهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید صندلی مدیریتی برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اقلام و یا ...

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان

مهلت شرکت

1403/03/08
استعلام خرید میز اداری و صندلی اداری
گيلان / رشت
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید میز اداری و صندلی اداری برای اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه انواع کانکس و سازه پیش ساخته