آگهی های مزایده مناقصه شرکت تبلیغاتی

شهرداری سرخه استان سمنان
شهرداری سرخه استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/19
مزایده تجدید اجاره یک دستگاه بیلبورد واقع در میدان شهید بهشتی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 3873/5 عنوان مزایده : تجدید مزایده اجاره یک دستگاه بیلبورد ...

اداره کل پست استان آذربایجان شرقی
اداره کل پست استان آذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده اجاره قسمتی از فضا های موجود در ادارات پست شهرستانها
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 12 عنوان مزایده : اجاره قسمتی از فضا های موجود ...

سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی

مهلت شرکت

1403/04/19
مزایده اجاره شناورها به منظور اجرای عملیات هدایت، پهلودهی، جداسازی کشتی ها در بنادر حوزه جنوب شرق
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : DGM0202 عنوان مزایده : اجاره شناورها به منظور اجرای عملیات ...

بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه
بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

مهلت شرکت

1403/04/30
مزایده اجاره مکان بوفه
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 140331 عنوان مزایده : اجاره مکان بوفه انتشار از تاریخ ...

شهرداری کاشان استان اصفهان
شهرداری کاشان استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده واگذاری فضایی جهت نصب سازه تبلیغاتی پریزما به ابعاد 84 واقع در چهار راه آیت اله کاشانیجنب پاساژ ملت
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 00714 عنوان مزایده : واگذاری فضایی جهت نصب سازه تبلیغاتی ...

فدراسیون تنیس
فدراسیون تنیس

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده فضای تبلیغاتی تور جهانی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 17 عنوان مزایده : فضای تبلیغاتی تور جهانی انتشار از ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

مهلت شرکت

1403/04/24
مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 16412/12 عنوان مزایده : اجاره مکان ها و بوفه ها ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 30 عنوان مزایده : اجازه بهره برداری از سازه های ...

شهرداری کمال شهر استان البرز
شهرداری کمال شهر استان البرز

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده 4 دستگاه پله برقی
البرز / کرج
شرکت تبلیغاتی

فروش 4 دستگاه پله برقی پل عابر پیاده نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ...

شهرداری کاشان استان اصفهان
شهرداری کاشان استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده اجاره زمین تنیس خاکی پارک مدنی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1474 عنوان مزایده : اجاره زمین تنیس خاکی پارک مدنی ...

سازمان اتوبوسرانی اهواز
سازمان اتوبوسرانی اهواز

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها، ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG سازما
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 105/145750 عنوان مزایده : واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، ...

شهرداری اردستان
شهرداری اردستان

مهلت شرکت

1403/04/19
مزایده فروش قطعات دست اول اتوبوس
اصفهان / اردستان
شرکت تبلیغاتی

فروش قطعات دست اول اتوبوسنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : ...

شهرداری هچیرود استان مازندران
شهرداری هچیرود استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده ساخت 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی 512=60 متر مربع جنب پل مرکز شهر جنوبی و شمالی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1402/20/2126 عنوان مزایده : ساخت 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی 5*12=60 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی 2 دستگاه بیلبورد در حریم راههای استان -سری 4
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 26752 عنوان مزایده : بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 11 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی -سری 3
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 26734 عنوان مزایده : بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی -سری 2
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 26759 عنوان مزایده : بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی -سری 1
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 26729 عنوان مزایده : بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از ...

اداره اموزش و پروش کهریزک
اداره اموزش و پروش کهریزک

مهلت شرکت

1403/04/23
مزایده ششمین فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 6 عنوان مزایده : ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه شرکت تبلیغاتی