آگهی های جدید ترین آگهی های مناقصات و مزایدات تجهیزات ورزشی

بیمارستان امام رضا  ع  تبریز
بیمارستان امام رضا ع تبریز

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سرنگ بیمارستان امام رضا ع
آذربايجان شرقي / تبریز
تجهیزات ورزشی

مناقصه خرید انواع سرنگ بیمارستان امام رضا (ع) شماره فراخوان : 2003090988000017 علاقه ...

بیمارستان امام رضا  ع  تبریز
بیمارستان امام رضا ع تبریز

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع میکروست بیمارستان امام رضا عتبریز
آذربايجان شرقي / تبریز
تجهیزات ورزشی

مناقصه خرید انواع میکروست بیمارستان امام رضا (ع)تبریز شماره فراخوان : 2003090988000014 علاقه ...

شهرداری شفت استان گیلان
شهرداری شفت استان گیلان

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد فضای سبز بخشی از زهکش خیابان شهید مطهری
گيلان / شفت
تجهیزات ورزشی

ایجاد مبلمان شهری و توسعه فضای سبز شماره فراخوان : 2003093098000001 علاقه مندان ...

هلال احمر
هلال احمر

مهلت شرکت

1403/05/13
مزایده واگذاری به اجاره مجتمع فرهنگی-آموزشی ملکی جمعیت هلال احمر در منجیل
تهران / تهران
تجهیزات ورزشی

شماره مزایده مرجع : 1403 عنوان مزایده : واگذاری به اجاره مجتمع فرهنگی-آموزشی ملکی ...

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان

مهلت شرکت

1403/05/30
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات ورزشی
تهران / تهران
تجهیزات ورزشی

دستگاه مناقصه‌گزار: دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) به نشانی: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های جدید ترین آگهی های مناقصات و مزایدات تجهیزات ورزشی