آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مناقصه هتل اقامتی

اداره کل راه اهن تهران
اداره کل راه اهن تهران

مهلت شرکت

1403/04/10
مزایده اجاره محل جهت رزرو هتل ایستگاه راه آهن تهران
تهران / تهران
هتل اقامتی

شماره مزایده مرجع : 34/1403/092 عنوان مزایده : اجاره محل جهت رزرو هتل ایستگاه ...

اداره کل اموزش و پرورش استان اذربایجان شرقی
اداره کل اموزش و پرورش استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/31
مزایده واگذاری اجاره رستوران مرکز رفاهی شماره دو فرهنگیان تبریز
تهران / تهران
هتل اقامتی

شماره مزایده مرجع : 14030312 عنوان مزایده : مزایده واگذاری (اجاره ) رستوران مرکز ...

سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

مهلت شرکت

1403/04/04
مزایده واگذاری بهره برداری از کافی شاپ ساحلی هتل سفید کنار انزلی سازمان کوثر
تهران / تهران
هتل اقامتی

شماره مزایده مرجع : 410104 عنوان مزایده : مزایده واگذاری بهره برداری از کافی ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مناقصه هتل اقامتی