آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مزایده زمین و اراضی

سازمان تحقیقات  اموزش و ترویج کشاورزی
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مدت یکسال زراعی
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 1403 عنوان مزایده : اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ...

شهرداری مجن
شهرداری مجن

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده اجاره ساخمان بومگردی شهرداری مجن به مدت سه سال شمسی نوبت دوم
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 1096 عنوان مزایده : اجاره ساخمان بومگردی شهرداری مجن به ...

شهرداری نمین استان اردبیل
شهرداری نمین استان اردبیل

مهلت شرکت

1403/04/12
مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 3/12/1819 عنوان مزایده : آگهی اجاره 12 باب مغازه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده احداث، تجهیز و بهره برداری از یک باب غرفه تجاری پیش ساخته در مجتمع خدماتی رفاهی سلفچگان و نگهداری ...
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 14/6454 عنوان مزایده : احداث، تجهیز و بهره برداری از ...

شهرداری ارکواز قلعه ملکشاهی استان ایلام
شهرداری ارکواز قلعه ملکشاهی استان ایلام

مهلت شرکت

1403/04/10
مزایده کامیون کمپرسی میدلام رنو
ايلام / ملکشاهی
زمین و اراضی کشاورزی

مرحله سوم فروش کامیون کمپرسی میدلام نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده ...

شهرداری رامیان استان گلستان
شهرداری رامیان استان گلستان

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1395 شهرداری رامیان
گلستان / رامیان
زمین و اراضی کشاورزی

مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1395 شهرداری رامیان نوع برگزاری مزایده : ...

شهرداری بیارجمند استان سمنان
شهرداری بیارجمند استان سمنان

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده اجاره7 باب مغازه تجاری و یک باب رسنوران واقع در بیارجمند و زایر سرا امام جواد
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 3-978 عنوان مزایده : اجاره7 باب مغازه تجاری و یک ...

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

مهلت شرکت

1403/04/12
مزایده فروش زمین مسکونی باپلاک ثبتی 11831253175 -اصلی بخش2گرگان قطعه26واقع درسایت مسکن مهرسعدآبادگرگان
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 116 نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل راه و ...

شهرداری مهاباد
شهرداری مهاباد

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده ساختمان گرمابه انصاری واقع در مهاباد
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 1 عنوان مزایده : ساختمان گرمابه انصاری واقع در مهاباد ...

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

مهلت شرکت

1403/04/02
مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری در شهرستان مریوان موسک 2
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 137 نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل راه و ...

شهرداری علی ابادکتول استان گلستان
شهرداری علی ابادکتول استان گلستان

مهلت شرکت

1403/04/07
مزایده فروش 6 قطعه زمین خود واقع در خیابان جنب فرمانداری جدید و خیابان نوده علی آبادکتول طبق اسناد پیوست
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/07
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری تحت پلاک ثبتی 999 فرعی از 182 اصلی واقع در تیران و ...
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 3444 نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل راه و ...

شهرداری منظریه استان اصفهان
شهرداری منظریه استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی شیخ بهایی
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 90229 نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری منظریه استان اصفهان ...

اداره کل کمیته امداد امام خمینی  ره  استان اصفهان
اداره کل کمیته امداد امام خمینی ره استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/02
مزایده اجاره آشپزخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شیخ بهائی
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 1 عنوان مزایده : اجاره آشپزخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شیخ ...

شهرداری خلخال استان اردبیل
شهرداری خلخال استان اردبیل

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده اگهی فروش تعدادی از ماشین آلات قدیمی ومازاد شهرداری خلخال
اردبيل / خلخال
زمین و اراضی کشاورزی

آگهی فروش تعدادی از ماشین الات قدیمی ومازادنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره ...

شهرداری علی ابادکتول استان گلستان
شهرداری علی ابادکتول استان گلستان

مهلت شرکت

1403/04/07
مزایده فروش 6 قطعه زمین خود واقع در خیابان جنب فرمانداری جدید و خیابان نوده علی آبادکتول طبق اسناد پیوست
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 50257 نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری علی ابادکتول استان ...

شهرداری خور استان اصفهان
شهرداری خور استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/06
مزایده تجدید فروش اراضی طبق شرح آگهی
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 93429 نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری خور استان اصفهان ...

شهرداری مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری
شهرداری مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1403/04/02
مزایده اجاره محوطه پارک و قایق سواری
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 164 عنوان مزایده : اجاره محوطه پارک و قایق سواری ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مزایده زمین و اراضی