آگهی های مزایده مناقصه تبریز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح،خرید،تعمیر و جمع آوری حفاظهای فلزی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستان ...
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

تهیه مصالح،خرید،تعمیر و جمع آوری حفاظهای فلزی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستان ...

سازمان توسعه و عمران عون بن علی وپارک طبیعت شهرداری تبریز
سازمان توسعه و عمران عون بن علی وپارک طبیعت شهرداری تبریز

مهلت شرکت

1403/03/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث مخزن آبیاری سایت تفرجگاه عون بن علی شهرداری ...
آذربايجان شرقي / تبریز
تهیه غذا

عملیات اجرایی احداث مخزن آبیاری سایت تفرجگاه عون بن علی شهرداری تبریز علاقه ...

شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در استان تهران
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در استان تهران

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات بازسازی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی مرکز رفاهیاقامتیرستوران رفاهی تبریز ...
آذربايجان شرقي / تبریز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

عملیات بازسازی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی مرکز (رفاهی/اقامتی/رستوران) رفاهی تبریز واقع در استان آذربایجان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی 4 مورد سامانه ...
آذربايجان شرقي / تبریز
تاسیسات ساختمان

خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی 4 مورد سامانه ثبت تخلفات عبور و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انتقال دوربینهای نظارت تصویری از دکلهای مخابراتی به دکلهای جدید کنار ...
آذربايجان شرقي / تبریز
دوربین مدار بسته

انتقال دوربینهای نظارت تصویری از دکلهای مخابراتی به دکلهای جدید کنار جاده ای در استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستانهای ...
آذربايجان شرقي / تبریز
رنگ آمیزی صنعتی

تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستانهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستان ...
آذربايجان شرقي / تبریز
رنگ آمیزی صنعتی

تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی در سطح محورهای مواصلاتی استان با اولویت شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی،بهسازی و عملیات جمع آوری حفاظهای فلزی و جداول بتنی و زیرسازی و روسازی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

ایمن سازی،بهسازی و عملیات جمع آوری حفاظهای فلزی و جداول بتنی و زیرسازی و روسازی ...

شهرداری منطقه یک تبریز
شهرداری منطقه یک تبریز

مهلت شرکت

1403/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرا و مرمت و کف سازی و جدول گذاری و کارهای متفرقه و ...
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

تهیه و اجرا و مرمت و کف سازی و جدول گذاری و کارهای متفرقه و ...

سازمان تحقیقات  اموزش و ترویج کشاورزی
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات آبدارخانه، نظافت، نگهداری فضای سبز در ساختمانها و فضا های اداریمرکز آذربایجان شرقی
آذربايجان شرقي / تبریز
ایاب و ذهاب شرکت ها

انجام خدمات آبدارخانه، نظافت، نگهداري،نگهبانی فضاي سبز در ساختمانها و فضا های اداری ستاد، بخش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی سرورهای سامانه نظارت تصویری شامل یکدستگاه سرور Recirding و یکدستگاه سرور ...
آذربايجان شرقي / تبریز
سرور و قطعات الکترونیکی

خرید،نصب و راه اندازی سرورهای سامانه نظارت تصویری شامل یکدستگاه سرور Recirding و یکدستگاه سرور ...

شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی
شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات بازدید سروبس و تعمیر و نگهداری خطوط پستهای انتقال و ...
آذربايجان شرقي / تبریز
راه و راه آهن

عملیات بازدید سروبس و تعمیر و نگهداری خطوط پستهای انتقال و توزیع علاقه ...

شهرداری منطقه دو تبریز
شهرداری منطقه دو تبریز

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات محله ای ناحیه1 در خیابان های عطار نیشابوری و گلگشت
آذربايجان شرقي / تبریز
فضای سبز

خدمات محله ای ناحیه1 در خیابان های عطار نیشابوری و گلگشت علاقه مندان ...

شهرداری منطقه دو تبریز
شهرداری منطقه دو تبریز

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی و جدول کشی و ساماندهی کوی قورخانه میدان پیشقدم در ناحیه یک
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

کفسازی و جدول کشی و ساماندهی کوی قورخانه میدان پیشقدم (در ناحیه یک) ...

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان شرقی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید کامپیوتر آل این وان All in One
آذربايجان شرقي / تبریز
خدمات IT

خرید کامپیوتر آل این وان All in One برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ...

شهرداری منطقه دو تبریز
شهرداری منطقه دو تبریز

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی کوی مدرسه در عطار نیشابوری
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

کفسازی کوی مدرسه در عطار نیشابوری علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شهرداری منطقه دو تبریز
شهرداری منطقه دو تبریز

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک سلامت و ساماندهی پارک ترافیک در جاده باسمنج
آذربايجان شرقي / تبریز
انواع عایق آسفالت و قیر

تکمیل پارک سلامت و ساماندهی پارک ترافیک در جاده باسمنج علاقه مندان میبایست ...

شهرداری منطقه دو تبریز
شهرداری منطقه دو تبریز

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت مسیر و کانال سبلان پشت آپارتمانهای نهضت در کوی سهند
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

مرمت مسیر و کانال سبلان پشت آپارتمانهای نهضت در کوی سهند علاقه مندان ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تبریز