آگهی های مزایده مناقصه تهران

تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا طرح نیرورسانی به چاه جدید 11-ponn2
تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه

معاونت بهره برداری - مدیریت برق ، تاسیسات و انرژی - امور برق ، تاسیسات ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه نامه های تجمیعی بیمارستان میلاد طبق مصوبه شماره 710 مورخ 28011403 هیأت مدیره
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

صدور بيمه‌نامه‌هاي بيمارستان ميلاد (مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان، مسئوليت مدني مسئولين فني، مسئوليت ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای اگذاری مهد كودك نوبت اول موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران طبق مصوبه شماره ...
تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

واگذاري مهدكودك (مديريت و اداره مهدكودك، تأمين نيروي انساني و ...) جهت نگهداري فرزندان كاركنان ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مهلت شرکت

1403/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بیمه سال 1404-1403
تهران / تهران
خدمات بیمه ای

بیمه علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود ...

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهلت شرکت

1403/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید تجهیزات شبكه های كامپیوتری با رویكرد امنیت
تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور

تجهيزات شبكه هاي كامپيوتري با رويكرد امنيت علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

اداره کل انتقال خون استان تهران
اداره کل انتقال خون استان تهران

مهلت شرکت

1403/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امورفنی ومهندسی
تهران / تهران
فضای سبز

واگذاری انجام خدمات تعمیر،سرویس ونگهداري،نصب وراه اندازی کلیه تاسیسات مکانیکی،الکتریکی،برودتی،ساختمانی،تجهیزات موجود(پزشکی وآزمایشگا علاقه ...

شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در استان تهران
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در استان تهران

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات بازسازی ابنیه، تاسیسات مكانیكی و برقی مركز رفاهیاقامتیرستوران خوابگاه اسكندر
تهران / تهران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت

عمليات بازسازي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي مركز (رفاهي/اقامتي/رستوران) خوابگاه اسكندري واقع دراستان تهران

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز اراضی حاشیه بزرگراه شهید دوران در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر ...
تهران / تهران
فضای سبز

نگهداری فضای سبز اراضی حاشیه بزرگراه شهید دوران در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر ...

تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید مقدار 850 تن کلر مایع با درجه ی خلوص 99.5 ...
تهران / تهران
پلی اتیلن

حوزه معاونت بهره برداري ( امور آبگير بيلقان به عنوان ناظر مقيم و مديريت بهره ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبكه جمع آوری فاضلاب وكد ...
تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی

اجراي عمليات ويدئو متري و شستشوي شبكه جمع آوري فاضلاب وكد گذاري عيوب وطبقه بندي ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبكه جمع آوری فاضلاب وكد ...
تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی

اجراي عمليات ويدئو متري و شستشوي شبكه جمع آوري فاضلاب وكد گذاري عيوب وطبقه بندي ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبكه جمع آوری فاضلاب وكد ...
تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی

اجراي عمليات ويدئو متري و شستشوي شبكه جمع آوري فاضلاب وكد گذاري عيوب وطبقه بندي ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبكه جمع آوری فاضلاب وكد ...
تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی

اجراي عمليات ويدئو متري و شستشوي شبكه جمع آوري فاضلاب وكد گذاري عيوب وطبقه بندي ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبكه جمع آوری فاضلاب وكد ...
تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی

اجراي عمليات ويدئو متري و شستشوي شبكه جمع آوري فاضلاب وكد گذاري عيوب وطبقه بندي ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام خدمات قرائت كنتور
تهران / تهران
برق و تاسیسات

انجام خدمات قرائت كنتور علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام خدمات قرائت كنتور
تهران / تهران
برق و تاسیسات

انجام خدمات قرائت كنتور علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام خدمات قرائت كنتور
تهران / تهران
برق و تاسیسات

انجام خدمات قرائت كنتور علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
اب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام خدمات قرائت كنتور
تهران / تهران
برق و تاسیسات

انجام خدمات قرائت كنتور علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تهران