آگهی های مزایده مناقصه فارسان

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص - هلدینگ نیرو - واحد اجرایی سپاسد
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص - هلدینگ نیرو - واحد اجرایی سپاسد

مهلت شرکت

1403/02/02
مناقصه عملیات تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای کارکنان کارگاه سد غدیر بابا حیدر واقع در استان چهار محال ...
چهارمحال بختياري / فارسان
تهیه غذا

موضوع مناقصه عملیات تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای کارکنان کارگاه سد غدیر بابا ...

شهرداری فیل آباد استان چهار محال و بختیاری
شهرداری فیل آباد استان چهار محال و بختیاری

مهلت شرکت

1403/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری سال 1403 شهرداری فیل آباد
چهارمحال بختياري / فارسان
موسسه حفاظتی و مراقبتی

شهرداری فیل آباد به استناد مجوز شورای اسلامی به شماره 68 مورخ 21/12/1402 قصد واگذاری ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه فارسان