آگهی های مشهد

جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان رضوی
جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/05/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی خدماتی
خراسان رضوي / مشهد
ساخت و نصب کنتور

خدمات نیروی انسانی شماره فراخوان : 2003004722000013 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مهلت شرکت

1403/05/06
استعلام خرید سیم جوشکاری
خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید سیم جوشکاری برای شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق اقلام و یا خدمات ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید پمپ طبقاتی مولتی استیج
خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان

خرید پمپ طبقاتی مولتی استیج برای شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق اقلام و ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مهلت شرکت

1403/05/06
استعلام خرید تبدیل پلیکا PVC و زانویی PVC و سه راهی PVC و سیفون S شکل و سیفون روشویی و ...
خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز

خرید تبدیل پلیکا PVC و زانویی PVC و سه راهی PVC و سیفون S شکل ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی
اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/05/06
استعلام خرید ایزوگام و ایزوگام
خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز

خرید ایزوگام و ایزوگام برای اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی اقلام و یا ...

پژوهشکده بوعلی  مشهد
پژوهشکده بوعلی مشهد

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید میز اداری
خراسان رضوي / مشهد
مبلمان پارکی و شهری

خرید میز اداری برای پژوهشکده بوعلی مشهد اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز ...

دهیاری ممیزاب بخش صالح اباد شهرستان تربت جام
دهیاری ممیزاب بخش صالح اباد شهرستان تربت جام

مهلت شرکت

1403/05/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت با تخصیص سهمیه قیر به متراژ تقریبی 7400 مترمربع در معابر روستا
خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر

اجرای آسفالت با حداقل رتبه 5 راه و ترابری و گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد   پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید چرخ گوشت صنعتی و چرخ گوشت صنعتی و مخلوط کن صنعتی و ترازو صنعتی و ترازو صنعتی و ...
خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید چرخ گوشت صنعتی و چرخ گوشت صنعتی و مخلوط کن صنعتی و ترازو صنعتی ...

مدیریت اموزش و پرورش تبادکان
مدیریت اموزش و پرورش تبادکان

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید کولر آبی
خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر

خرید کولر آبی برای مدیریت اموزش و پرورش تبادکان اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید چمن مصنوعی
خراسان رضوي / مشهد
امور خدماتی و نظافتی

خرید چمن مصنوعی برای اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی اقلام ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد   پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

مهلت شرکت

1403/05/06
استعلام خرید قیر
خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز

خرید قیر برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد اقلام و یا خدمات ...

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید یونجه
خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه

خرید یونجه برای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور اقلام ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید آبگرمکن خانگی
خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان

خرید آبگرمکن خانگی برای اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی اقلام ...

اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید فلاش تانک و مخزن توالت فرنگی
خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان

خرید فلاش تانک و مخزن توالت فرنگی برای اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ...

گروه هتلهای هما
گروه هتلهای هما

مهلت شرکت

1403/05/07
استعلام خرید تلویزیون
خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه

خرید تلویزیون برای گروه هتلهای هما اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره فراخوان/نیاز : ...

صنایع کاوه تولید کننده تسمه های فلزی
صنایع کاوه تولید کننده تسمه های فلزی

مهلت شرکت

1403/05/13
مناقصه خرید کوره عملیات حرارتی، خرید دستگاه ترکیابی MT
خراسان رضوي / مشهد
کوره گرافیتی

مناقصه گذار: صنایع کاوه موضوع مناقصه خرید کوره عملیات حرارتی خرید دستگاه ترکیابی MT محل ...

شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق
شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق

مهلت شرکت

1403/05/18
مناقصه مدیریت خانه بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به همراه استقرار 24 ساعته یک دستگاه آمبولانس تیپ B ...
خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی

آگهی تمدید مناقصه عمومی مدیریت خانه بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به همراه ...

بیمارستان فارابی مشهد
بیمارستان فارابی مشهد

مهلت شرکت

1403/05/06
استعلام خرید گوشت مرغ و گوشت مرغ با افزودنی
خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا

خرید گوشت مرغ و گوشت مرغ با افزودنی برای بیمارستان فارابی مشهد اقلام و یا ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مشهد