آگهی های مزایده مناقصه اهواز

شركت ملی نفت ایران، شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شركت ملی نفت ایران، شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه تعمیرات اساسی مخزن بهره برداری و 3 دستگاه تفکیک گر کارخانه بهره برداری 1 آغاجاری
خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

عمومی یک مرحـله ای شماره م م/01/0522 مربوط به تعمیرات اساسی مخزن بهره برداری و ...

شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس
شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه تهیه و تامین مواد شیمیایی
خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی

شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس در نظر دارد تهیه و تامین موادشیمیایی خود را ...

شرکت فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه نت ساختمان ها و سازه محوطه های عمومی اکسیژن شماره 3 و 4، پساب صنعتی درب یک، تصفیه خانه ...
خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه

شرکت فولاد خوزستان در نظر دارد انجام فعالیت اجرایی ذیل را طبق شرح کار و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه PLF MATIN DECKER WEIGHT INDICTOR TYPE F.S
خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كالای مورد نیاز خود را مطابق جدول ...

فولاد اکسین خوزستان
فولاد اکسین خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه تأمین انرژی الکتریکی مصرفی کارخانه از طریق قرارداد دوجانبه
خوزستان / اهواز
برق صنعتی

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظردارد انجام خدمات براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در ...

شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه خدمات بیمه ای
خوزستان / اهواز
خدمات بیمه ای

شرکت سهامی پتروشیمی خوزستان در نظر دارد خدمات بیمه‌ای (تکمیلی، آتش سوزی، مسئولیت مدنی، خدمات ...

شرکت بهره  برداری نفت و گاز مارون
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه تابلوی برق فشار قوی ایستاده
خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد کالای مشروحه ذیل را از ...

شركت ملی نفت ایران، شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شركت ملی نفت ایران، شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه پکیج 13 قلمی افزایه اسیدی ویژه اسیدکاری گسترده
خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

شركت مل مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كالای مورد نیاز خود را مطابق جدول ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه SURFACE SAFETY VALVE
خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كالای مورد نیاز خود را مطابق جدول ...

شرکت فرادست انرژی فلات
شرکت فرادست انرژی فلات

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه اجرای کلیه عملیات تهیه، حمل و اجرای فایر پروف سازه های فلزی واحد 92 و تجهیزات واحدهای 91 و ...
خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات موضوع: مناقصه اجرای کلیه عملیات تهیه، حمل و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/04/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م م010388 مربوط به احداث جاده ومحل چاه شرق 037 آ ...
خوزستان / اهواز
راه و راه آهن

م م01/0388 مربوط به احداث جاده ومحل چاه شرق 037 (آ) منصوری پسماند کد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/04/03
مزایده تجدید عمومی 140111 - روغن های سوخته مناطق
خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات

تجدید مزایده عمومی ۱۴۰۱/۱۱ - روغن های سوخته (مناطق)نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ...

استانداری استان خوزستان
استانداری استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی و امور نقلیه ای استانداری خوزستان و فرمانداریهای تابعه
خوزستان / اهواز
خدمات IT

خدمات خودرویی و امور نقلیه ای استانداری خوزستان و فرمانداریهای تابعه کد مناقصه : ...

استانداری استان خوزستان
استانداری استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های پشتیبانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی

انجام فعالیت های پشتیبانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی کد مناقصه : ...

استانداری استان خوزستان
استانداری استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و شبکه 1402
خوزستان / اهواز
خدمات IT

مناقصه نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و شبکه 1402 کد مناقصه : 356523 مناقصه ...

استانداری استان خوزستان
استانداری استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی ساختمان استانداری و ساختمان های وابسته
خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی

انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی ساختمان استانداری و ساختمان های وابسته کد مناقصه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای 020036 م م تعمیرات کاروان بودجه و قراردادهای معاونت حفاری واقع ...
خوزستان / اهواز
کرایه خودرو

02/0036/ م م تعميرات کاروان بودجه و قراردادهاي معاونت حفاري واقع در ناحيه صنعتي کارون ...

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه و تداركات و اعزام و بدرقه زندانیان و مأموریت های درون و برون ...
خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی

امور نقليه و تداركات و اعزام و بدرقه زندانيان و مأموريت هاي درون و برون ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه اهواز