پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/11/07

مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین

خوزستان / بندر امام خمینی
خرید و فروش املاک صنعتی

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به افروش عرصه و اعیان و ...

پتروشیمی بندر امام
پتروشیمی بندر امام

مهلت شرکت

1400/11/07

مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین

خوزستان / بندر امام خمینی
خرید و فروش املاک صنعتی

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به افروش عرصه و اعیان و ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/29

مناقصه پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS واحد UT

خوزستان / بندر امام خمینی
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به انجام کلیه عملیات پروژه طراحی، ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/29

مناقصه پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS واحد UT

خوزستان / بندر امام خمینی
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به انجام کلیه عملیات پروژه طراحی، ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/27

مناقصه انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR

خوزستان / بندر امام خمینی
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/30

مزایده فروش روغن های ضایعاتی

خوزستان / بندر امام خمینی
ضایعات

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به فروش روغن های ضایعاتی از ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/30

مزایده فروش 212 کیلوگرم جیوه از فرآیند خارج شده و ...

خوزستان / بندر امام خمینی
مواد شیمیایی

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به فروش 212/665 کیلوگرم جیوه از ...

شركت فجر انرژی خلیج فارس
شركت فجر انرژی خلیج فارس

مهلت شرکت

1400/10/20

مناقصه عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN 1

خوزستان / بندر امام خمینی
انواع توربین های صنعتی

شركت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 ...

شرکت پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون

مهلت شرکت

1400/10/17

مناقصه خرید 40 تن سدیم هیدرو سولفیت

خوزستان / بندر امام خمینی
مواد شیمیایی

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد خرید ۴۰ تن سدیم هیدرو سولفیت خود را از ...

شرکت پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون

مهلت شرکت

1400/10/17

مناقصه تکمیل و یکپارچه سازی کلیه سیستم‌های فایر آلارم مجتمع و مانیتورینگ

خوزستان / بندر امام خمینی
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد ارتقا، تکمیل و یکپارچه سازی کلیه سیستم های فایر ...

شرکت پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون

مهلت شرکت

1400/10/17

مناقصه تکمیل و یکپارچه سازی کلیه سیستم‌های فایر آلارم مجتمع و مانیتورینگ

خوزستان / بندر امام خمینی
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد ارتقا، تکمیل و یکپارچه سازی کلیه سیستم های فایر ...

شرکت پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون

مهلت شرکت

1400/10/17

مناقصه خرید 40 تن سدیم هیدرو سولفیت

خوزستان / بندر امام خمینی
مواد اولیه شیمیایی

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد خرید ۴۰ تن سدیم هیدرو سولفیت خود را از ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/16

مناقصه استعلام ارزیابی کیفی

خوزستان / بندر امام خمینی
صنایع مهندسی مشاوره ای

پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد استعلام ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/20

مزایده فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات واقع در شهر تهران

خوزستان / بندر امام خمینی
خرید و فروش املاک صنعتی

پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/16

مناقصه استعلام ارزیابی کیفی

خوزستان / بندر امام خمینی
صنایع مهندسی مشاوره ای

پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد استعلام ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/20

مزایده فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات واقع در شهر تهران

خوزستان / بندر امام خمینی
خرید و فروش املاک صنعتی

پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/09

مناقصه مدیریت اجرای عملیات نگهداری و تعمیر کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای بسپاران

خوزستان / بندر امام خمینی
تاسیسات صنعتی

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد مدیریت اجرای عملیات نگهداری و تعمیر کلیه ...

پتروشیمی بندر امام خمینی
پتروشیمی بندر امام خمینی

مهلت شرکت

1400/10/09

مناقصه اجرایی خدمات مربوط به منشی گری، تایپ، ماشین نویسی و ... ادارات واحدهای ستادی شرکت پتروشیمی بندر امام

خوزستان / بندر امام خمینی
تامین نیروی انسانی

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در نظر دارد نسبت به تامین خدمات مربوط به منشی ...

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010