شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/11/05

مناقصه انجام و ارائه خدمات نقلیه

خوزستان / بندر ماهشهر
حمل و نقل زمینی و ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد انجام و ارائه خدمات نقلیه مجتمع خود را ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/11/04

مناقصه پروژه جمع‌آوری و حذف آلاینده های VOCs

خوزستان / بندر ماهشهر
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد پروژه جمع‌آوری و حذف آلاینده های VOCs مجتمع ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/11/02

مناقصه تامین اقلام مربوط به PSRV مدل SEMPELL

خوزستان / بندر ماهشهر
قطعات و تجهیزات کمپرسور

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تامین اقلام مربوط به PSRV مدل SEMPELL سفارش ...

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1400/10/27

مناقصه ساخت و نصب پکینگ های کولینگ تاور

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد، ساخت و نصب پکینگ های کولینگ تاور خود را ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/22

مناقصه خرید 26 عدد Killed Carbon Steel GLOBE VALVE 3-300

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید 26 عدد Killed Carbon Steel GLOBE VALVE ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/15

مناقصه تامین قطعات مکانیکال سیل پمپ‌

خوزستان / بندر ماهشهر
پمپ سانتریفیوژ

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تامین قطعات مکانیکال سیل پمپ‌های مجتمع خود را ...

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

مهلت شرکت

1400/10/14

مناقصه تأمین خودروهای سبک 10 و 24 ساعته جهت واحد های مختلف شرکت

خوزستان / بندر ماهشهر
خریدو فروش خودرو

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص) عملیات غیر صنعتی با شناسه ...

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1400/10/26

مناقصه تأمین تیوب های مورد نیاز

خوزستان / بندر ماهشهر
پلی اتیلن

این شرکت در نظر دارد تأمین تیوب های مورد نیاز خود را از طریق مناقصه ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/16

مناقصه فروش روغن و پمپ‌های مستعمل

خوزستان / بندر ماهشهر
تصفیه روغن صنعتی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد روغن و پمپ‌های مستعمل مجتمع خود را از ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/15

مناقصه تامین قطعات مکانیکال سیل پمپ‌

خوزستان / بندر ماهشهر
آب بندی مکانیکی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تامین قطعات مکانیکال سیل پمپ‌های مجتمع خود را ...

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1400/10/22

مناقصه عملیات اجرایی زیر سازی برج DA602B

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد عملیات اجرایی زیر سازی برج DA602B خود را از ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/16

مناقصه خرید 26 عدد Killed Carbon Steel GLOBE VALVE 3-300

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید 26 عدد Killed Carbon Steel GLOBE VALVE ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/13

مناقصه تأمین قطعات COFIMCO AIR COOLER FANS

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین قطعات COFIMCO AIR COOLER FANS مجتمع خود ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/09

مناقصه تامین قطعات داخلی برج های تقطیر

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تامین قطعات داخلی برج های تقطیر T.1002, T.2002, ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/11

مزایده فروش مرکز مخابرات کارین

خوزستان / بندر ماهشهر
خدمات مخابرات

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مرکز مخابرات کارین مجتمع خود را از طریق ...

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مهلت شرکت

1400/10/12

مزایده فروش روغن و پمپ‌های مستعمل

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد روغن و پمپ‌های مستعمل مجتمع خود را از ...

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1400/10/27

مناقصه تأمین GAS BLOWER GA301-302-302

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تأمین (3 دستگاه) GAS BLOWER: GA301-302-302 خود را از ...

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1400/10/27

مزایده تأمین Coriolis Mass flowmeter

خوزستان / بندر ماهشهر
مهندسی نفت و گاز و ...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تأمین (2 عدد) Coriolis Mass flowmeter خود را از ...

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010