آگهی های مزایده مناقصه زنجان

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره
شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره

مهلت شرکت

1403/02/08
مناقصه خرید و نصب سوله و پوشش سقف و احداث جایگاه گاوشیری
زنجان / زنجان
پیمانکاران ابنیه

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) در ...

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره
شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره

مهلت شرکت

1403/02/08
مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه و تا یه چینی یونجه و کلش
زنجان / زنجان
کشت و صنعت

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) در ...

شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه تیغه برش طولی ورق هسته
زنجان / زنجان
انواع ابزار آلات

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد اقلام مندرج جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/03
مناقصه تأمین انواع قطعات آهنی
زنجان / زنجان
آهن آلات

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین انواع قطعات ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/08
مناقصه خرید تعداد 372 عدد رولیک رولباند در دو تیپ
زنجان / زنجان
پیچ و مهره

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به خرید تعداد 372 ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/03
مناقصه تأمین انواع جرقه گیر
زنجان / زنجان
برق و تاسیسات

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین انواع جرقه ...

سیمان زنجان
سیمان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه تأمین ، طبخ و توزیع غذای رستوران کارخانه
زنجان / زنجان
تهیه غذا

شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 1279 در نظر دارد تأمین ، طبخ ...

دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان

مهلت شرکت

1403/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز دانشگاه زنجان نوبت دوم
زنجان / زنجان
راه و راه آهن

نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه زنجان علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/01
مناقصه تأمین انواع بلسن پیچ متری
زنجان / زنجان
تاسیسات صنعتی

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین انواع بلسن ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/01
مناقصه تأمین فشنگی کف وان
زنجان / زنجان
تاسیسات صنعتی

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین فشنگی کف ...

ترانسفورماتور توزیع زنگان
ترانسفورماتور توزیع زنگان

مهلت شرکت

1403/02/01
مناقصه تأمین اقلام
زنجان / زنجان
تاسیسات صنعتی

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین اقلام به ...

شرکت گاز استان زنجان
شرکت گاز استان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی تقاضای شماره 0210109
زنجان / زنجان
انواع ماشین آلات صنعتی

خرید تجهیزات ذخیره سازی علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای ...

سیمان زنجان
سیمان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/04
مناقصه خرید یک دستگاه گیربکس والکتروموتور و سایر تجهیزات جانبی آن جهت الواتور آسیاب مواد خط تولید کارخانه
زنجان / زنجان
تاسیسات صنعتی

شرکت سیمان زنجان در نظر دارد خرید یک دستگاه گیربکس والکتروموتور و سایر تجهیزات جانبی ...

اداره کل بهزیستی استان زنجان
اداره کل بهزیستی استان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات نظافتی و سایر خدمات مطابق با لیست پیوستی
زنجان / زنجان
راه و راه آهن

انجام امورات نظافتی و سایر خدمات * مطابق با لیست پیوستی علاقه مندان ...

اداره کل انتقال خون استان زنجان
اداره کل انتقال خون استان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی نظافت و خدماتی و پذیرایی از اهداکنندگان و انجام امور نگهبانی و ...
زنجان / زنجان
تفکیک و بازیافت زباله

انجام خدمات حجمی نظافت و خدماتی و پذیرایی از اهداکنندگان و انجام امور نگهبانی و ...

شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو

مهلت شرکت

1403/01/30
مناقصه 2000 عدد حوله
زنجان / زنجان
منسوجات

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد 2000 عدد حوله مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ...

پارک علم و فناوری استان زنجان
پارک علم و فناوری استان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/01
مناقصه جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه تأمین فضای پژوهشی و فناوری استان زنجان
زنجان / زنجان
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد فراخوان عمومی جذب سرمایه¬گذار برای اجرای ...

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان

مهلت شرکت

1403/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ وتوزیع غذا اداره کل زندانهای استان زنجان
زنجان / زنجان
تهیه غذا

طبخ وتوزیع غذا اداره کل زندانهای استان زنجان علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه زنجان