آگهی های مزایده مناقصه شیراز

شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس
شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی مورد نیاز شهر صدرا و تعمیر و اصلاح تابلوهای موجود ...
فارس / شیراز
بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی به شرح جدول ذیل (34 عدد 4*10 یک طرفه/ یک ...

شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس
شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین قطعات مصرفی مورد نیاز ماشین آلات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری صدرا
فارس / شیراز
انواع لوازم یدکی

تامین قطعات مصرفی مورد نیاز ماشین آلات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری صدرا ...

شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس
شهرداری شهر جدید صدرا استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ترمیم و احداث جداول معابر سطح شهر صدرا
فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر

عملیات ترمیم و احداث جداول معابر سطح شهر صدرا طبق برآورد و فهرست بهای پیوست ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور هوا عمومی 2 مرحله ای شماره 140310
فارس / شیراز
انواع سیستم های تهویه مطبوع

کمپرسور هوا شماره فراخوان : 2003091701000036 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شیر الات سر چاهی عمومی 1 مرحله ای شماره 140315
فارس / شیراز
لوله و اتصالات

شیر الات سر چاهی شماره فراخوان : 2003091701000041 علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انواع آچار صنعتی عمومی 2 مرحله ای شماره 140314
فارس / شیراز
ابزار دقیق

انواع آچار صنعتی شماره فراخوان : 2003091701000039 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی CHECK VALVE عمومی یک مرحله ای شماره 140313
فارس / شیراز
انواع شیرآلات

CHECK VALVE شماره فراخوان : 2003091701000038 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی GLOBE VALVE عمومی یک مرحله ای شماره 140312
فارس / شیراز
انواع شیرآلات

GLOBE VALVE شماره فراخوان : 2003091701000037 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مهلت شرکت

1403/04/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی SAFETY RELIFE VALVE عمومی یک مرحله ای شماره 140311
فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

SAFETY RELIFE VALVE شماره فراخوان : 2003091701000040 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای چیپ سیل راههای فرعی و روستایی استان فارس
فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر

اجراي چيپ سيل راههاي فرعي و روستايي استان فارس شماره فراخوان : 2003001044000049 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای چیپ سیل راههای فرعی و روستایی استان فارس
فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر

اجراي چيپ سيل راههاي فرعي و روستايي استان فارس شماره فراخوان : 2003001044000049 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای چیپ سیل راههای فرعی و روستایی استان فارس
فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر

اجراي چيپ سيل راههاي فرعي و روستايي استان فارس شماره فراخوان : 2003001044000049 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای فوگ سیل به روش اسكراپ سیل
فارس / شیراز
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح

اجراي فوگ سيل به روش اسكراپ سيل شماره فراخوان : 2003001044000048 علاقه مندان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای فوگ سیل به روش اسكراپ سیل
فارس / شیراز
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح

اجراي فوگ سيل به روش اسكراپ سيل شماره فراخوان : 2003001044000048 علاقه مندان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه و تولید آسفالت سرد كیسه ای
فارس / شیراز
تاسیسات شهری

تهيه و توليد آسفالت سرد كيسه اي شماره فراخوان : 2003001044000050 علاقه مندان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه و تولید آسفالت سرد كیسه ای
فارس / شیراز
تاسیسات شهری

تهيه و توليد آسفالت سرد كيسه اي شماره فراخوان : 2003001044000050 علاقه مندان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بهسازی مساجد علی ابن ابیطالب ع خیابان شهید حراف، امام رضا ع ...
فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه

عملیات مرمت و بهسازی مساجد: علی ابن ابیطالب (ع) خیابان شهید حراف، امام رضا (ع) ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه های سیستم امحاء پسماند زباله سوز و هاضم خشک بی هوازی
فارس / شیراز
تفکیک و بازیافت زباله

پروژه سیستم امحاء پسماند (زباله سوز و هاضم بی هوازی) به روش سرمایه گذاری BOO ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه شیراز