آگهی های مزایده مناقصه ساری

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران
اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور اداری، خدماتی،رانندگی، دفتری، حفاظتی و فنی و مهندسی اداره کل بنیاد مسکن مازندران
مازندران / ساری
استخدام

انجام امور اداری، خدماتی،رانندگی، دفتری، حفاظتی و فنی و مهندسی اداره کل بنیاد مسکن مازندران ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/04/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فنی مراکز انتقال نفت و مرکز منطقه شمال
مازندران / ساری
خدمات درمانی

بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ...

شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت آنی و صدور صورتحساب پیامکی برای شهرستانهای ساری1 و 2 و میاندرود و نکا ...
مازندران / ساری
پتروشیمی

قرائت آنی و صدور صورتحساب پیامکی برای شهرستانهای ساری1 و 2 و میاندرود و نکا ...

شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی اداره مرکزی دفتری و ماشین نویسی و خدمات تاسیسات و تنظیفات وچاپ و ...
مازندران / ساری
استخدام

خدمات پشتیبانی اداره مرکزی ( دفتری و ماشین نویسی و خدمات تاسیسات و تنظیفات وچاپ ...

شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شبکه توزیع گاز روستاای لیکر و چنس و گلامره از توابع شهرستان مرزن آباد
مازندران / ساری
پیمانکاران آب و فاضلاب

شبکه توزیع گاز روستاای لیکر و چنس و گلامره از توابع شهرستان مرزن آباد

شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شبکه توزیع گاز روستاای لیکر و چنس و گلامره از توابع شهرستان مرزن آباد
مازندران / ساری
پیمانکاران آب و فاضلاب

شبکه توزیع گاز روستاای لیکر و چنس و گلامره از توابع شهرستان مرزن آباد

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403
مازندران / ساری
موسسه حفاظتی و مراقبتی

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403 ...

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403
مازندران / ساری
موسسه حفاظتی و مراقبتی

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403 ...

عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9
عملیات انتقال گاز مازندران منطقه 9

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403
مازندران / ساری
موسسه حفاظتی و مراقبتی

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال ،تاسیسات و خطوط لوله منطقه 9 سال 1403 ...

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

مهلت شرکت

1403/05/01
مزایده فروش مصالح دپو شده بصورت مخلوط شن و ماسه خاک دار و نخاله موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر ...
مازندران / ساری
خرید و فروش املاک صنعتی

فروش مصالح دپو شده بصورت مخلوط شن و ماسه خاک دار و نخاله موجود در ...

اداره کل فرودگاه های استان مازندران
اداره کل فرودگاه های استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید اسپیس فریم
مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید اسپیس فریم برای اداره کل فرودگاه های استان مازندران اقلام و یا خدمات مورد ...

اداره کل فرودگاه های استان مازندران
اداره کل فرودگاه های استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید اسپیس فریم
مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته

خرید اسپیس فریم برای اداره کل فرودگاه های استان مازندران اقلام و یا خدمات مورد ...

شرکت سهامی اب منطقه ای مازندران
شرکت سهامی اب منطقه ای مازندران

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه سرور G11
مازندران / ساری
برق صنعتی

مازندران ساری کیلومتر 3 جاده ساری قائمشهر شرکت آب منطقه ای مازندران شماره ...

اداره کل پست استان مازندران
اداره کل پست استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید پالت فلزی
مازندران / ساری
آسانسور و پله برقی

خرید پالت فلزی برای اداره کل پست استان مازندران اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای حفاظت و نگهبان گاز استان مازندران
مازندران / ساری
استخدام

تامین نیروهای حفاظت و نگهبان گاز استان مازندران شماره فراخوان : 2003091578000051 علاقه ...

اداره کل دامپزشکی استان مازندران
اداره کل دامپزشکی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده خودروی مزدا
مازندران / ساری
خرید و فروش انواع خودرو

مزایده عمومی خودرویی قابل شماره گذارینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع ...

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/07
استعلام خرید ملزومات سیستم سقف کاذب
مازندران / ساری
فضای سبز

خرید ملزومات سیستم سقف کاذب برای اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/04/09
استعلام خرید پرینتر چند منظوره
مازندران / ساری
خدمات IT

خرید پرینتر چند منظوره برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقلام و یا ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ساری