آگهی های مزایده مناقصه یزد

شهرداری یزد استان یزد
شهرداری یزد استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه زیر سازی معابر بالای شش متر در سطح منطقه 2
يزد / یزد
پیمانکاران ابنیه

موضوع مناقصه: زیر سازی معابر بالای شش متر در سطح منطقه 2 تمامی متقاضیان میبایست ...

شهرداری یزد استان یزد
شهرداری یزد استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر در سطح منطقه 2
يزد / یزد
انواع عایق آسفالت و قیر

موضوع مناقصه: لکه گیری آسفالت معابر در سطح منطقه 2 تمامی متقاضیان میبایست جهت خرید ...

شهرداری یزد استان یزد
شهرداری یزد استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه هدایت آب های سطحی محله اکبرآباد
يزد / یزد
پیمانکاران آب و فاضلاب

موضوع مناقصه: هدایت آب های سطحی محله اکبرآباد تمامی متقاضیان میبایست جهت خرید اسناد به ...

سنگ آهن مرکزی ایران
سنگ آهن مرکزی ایران

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه خرید 50 تن پودر فلوکولانت A-5065-2
يزد / یزد
مواد شیمیایی

خرید 50 تن پودر فلوکولانت A-5065-2 نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ...

سنگ آهن مرکزی ایران
سنگ آهن مرکزی ایران

مهلت شرکت

1402/03/28
مزایده فروش مواد معدنی
يزد / یزد
فولاد و صنایع معدنی

نام دستگاه مزایده‌گزار: سنگ آهن مرکزی ایران - بافق موضوع مزایده: فروش مواد معدنی به ...

سنگ آهن مرکزی ایران
سنگ آهن مرکزی ایران

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه خرید هشت ردیف الکتروموتور
يزد / یزد
برق و تاسیسات

خرید هشت ردیف الکتروموتور نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران نحوه ...

سنگ آهن مرکزی ایران
سنگ آهن مرکزی ایران

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه خرید شش ردیف الکتروموتور
يزد / یزد
برق و تاسیسات

خرید شش ردیف الکتروموتور نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران نحوه ...

سنگ آهن مرکزی ایران
سنگ آهن مرکزی ایران

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه خرید سیزده ردیف تجهیزات شبکه
يزد / یزد
امنیت شبکه و سرور

خرید سیزده ردیف تجهیزات شبکه نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران ...

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای پروژه تعویض سیم به کابل خودنگهدار - فاز سه -کلید ...
يزد / یزد
برق صنعتی

اجرای پروژه تعویض سیم به کابل خودنگهدار - فاز سه -کلید در دست - امور ...

شهرداری منطقه دو یزد
شهرداری منطقه دو یزد

مهلت شرکت

1402/04/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای هدایت آب های سطحی محله اکبرآباد
يزد / یزد
فضای سبز

هدایت آب های سطحی محله اکبرآباد کد مناقصه : 357762 مناقصه تجدید شده ؟ ...

شرکت گاز استان یزد
شرکت گاز استان یزد

مهلت شرکت

1402/04/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای عملیات افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار دوم یزد
يزد / یزد
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی

اجرای عملیات افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار دوم یزد کد مناقصه : 356987 مناقصه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات نسخه پیچی، منشی گری و نظافت داروخانه شهید چمران
يزد / یزد
تهیه غذا

تامین نیروی خدمات نسخه پیچی، منشی گری و نظافت داروخانه شهید چمران کسب اطلاعات اولیه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات نظافتی مراقبتی و منشی بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهاباد
يزد / یزد
فضای سبز

تامین نیروی خدمات نظافتی مراقبتی و منشی بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهاباد ...

سازمان  آرامستانهای شهرداری یزد
سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

مهلت شرکت

1402/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدول گذاری خیابان های فاز یک و فاز هشت آرامستان خلدبرین یزد
يزد / یزد
پیمانکاران ابنیه

زیرسازی و جدول گذاری خیابان های فاز یک و فاز هشت آرامستان خلدبرین یزد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی، باغبانی و نگهبانی ساختمان و محوطه بیرونی راهدارخانه مرکزی
يزد / یزد
پیمانکاران ابنیه

واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی، باغبانی و نگهبانی ساختمان و محوطه بیرونی راهدارخانه مرکزی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو با راننده
يزد / یزد
انواع ماشین آلات صنعتی

تامین خودرو با راننده در سطح استان یزد کد مناقصه : 357133 مناقصه تجدید ...

شهرداری حمیدیا استان یزد
شهرداری حمیدیا استان یزد

مهلت شرکت

1402/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه جذبی و اجرای لوله گذاری کاروگیت در معابر سطح شهر حمیدیا
يزد / یزد
پیمانکاران آب و فاضلاب

شرکت های با حداقل گرید 5 ابنیه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد
شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد

مهلت شرکت

1402/04/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در منطقه 5
يزد / یزد
مهندسین ناظر عمران

حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در منطقه کد مناقصه : 357569 مناقصه تجدید ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه یزد